L’experiència acumulada en els expedients administratius que hem tramitat, ens permet oferir als nostres clients un assessorament altament especialitzat en aquesta matèria.

  • Assessorament i tramitació d’autoritzacions de residència de treball per compte propi o aliè, residència per arranjament familiar, laboral, social, residència per re agrupació familiar, residència no lucrativa y lucrativa.
  • Sol·licitud de targeta de familiar comunitari, renovacions de targetes de residència.
  • Interposició de recursos contra resolucions de denegació de residència, recursos contra ordres d’expulsió, tràmits davant dels Centres d’Internament d’Estrangers.
  • Tramitació per l’obtenció de la nacionalitat espanyola.
Assessorament Responsable