Advocats especialitzats en la tramitació de qualsevol procediment judicial o extrajudicial en reclamacions contra les entitats bancàries:

  • Participacions preferents.
  • Clàusules abusives hipotècaries.
  • Opossicions execucions hipotecaries.
Assessorament Responsable